top of page

Vaccinera er personal mot säsongsinfluensa

Låt oss komma till ert företag och vaccinera er personal mot årets säsongsinfluensa. Genom att erbjuda vaccination till era medarbetare kan ni som arbetsgivare undvika hög sjukfrånvaro och onödiga sjuklönekostnader samt produktionsbortfall. Dessutom investerar ni i er personals hälsa. De flesta som får influensan ligger hemma med hög feber, muskelvärk, huvudvärk samt hosta under ca 1 veckas tid. Medan vissa blir allvarligt sjuka. 

Kostnad

  • Framkörningsavgift: 3000 kr 

  • Pris per vaccination: 400 kr

Kontakta oss

Tack för att du skickar in!

bottom of page